Thailand Web Stat

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จก บริษัท

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จก บริษัท

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด Boehringer Ingelheim เป็นกลุ่มวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยของ บริษัท ที่ทุ่มเทให้กับการวิจัยพัฒนาผลิตและการตลาดยาที่ช่วยให้สุขภาพและคุณภาพชีวิต ธุรกิจของเราประกอบด้วยยามนุษย์ และสุขภาพสัตว์ มนุษย์พื้นที่ธุรกิจยาครอบคลุมกลุ่มยาตามใบสั่งแพทย์ , การดูแลสุขภาพของผู้บริโภค , Biopharmaceuticals และการดำเนินงาน (การผลิตสารเคมีและการผลิต Pharma) เป็นตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ทั้งคนและสัตว์ ของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ที่มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ประเทศเยอรมนี

สินค้าและบริการ :

Boehringer Ingelheim เป็นกลุ่มวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยของ บริษัท ที่ทุ่มเทให้กับการวิจัยพัฒนาผลิตและการตลาดยาที่ช่วยให้สุขภาพ และคุณภาพชีวิต ธุรกิจของเราประกอบด้วยยามนุษย์ และสุขภาพสัตว์,มนุษย์พื้นที่ธุรกิจยาครอบคลุมกลุ่ม,ยาตามใบสั่งแพทย์ , การดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ,Biopharmaceuticals การดำเนินงาน (การผลิตสารเคมีและการผลิต Pharma) *****เวชภัณฑ์ยาชั้นนำ ครอบคลุมในโรคต่างๆ โดยเฉพาะ ทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การไอแบบมีเสมหะ โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ *** นอกจากนี้ ยังมีเวชภัณฑ์ ในการบำรุงสุขภาพทั้งในส่วนของผู้สูงอายุและเด็ก ***รวมถึงเวชภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันโรคที่เกิดในสัตว์ เช่น สุกร และ สัตว์ปีก ยาตามใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องมีใบสั่งยาทั้งโดยเบื้องต้นแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท Boehringer Ingelheim ครอบคลุมตัวชี้วัดหลักต่อไปนี้: Hyperplasia อ่อนโยนต่อมลูกหมาก โรคหัวใจและหลอดเลือด เรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคเบาหวาน เอชไอวี / เอดส์ ความดันเลือดสูง โรคพาร์กินสัน ซินโดรมขากระสับกระส่าย โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใน AF อุดตันหลอดเลือดดำ การดูแลสุขภาพของผู้บริโภค เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและผลักดันการแก้ปัญหาแรงบันดาลใจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพจะมีการพัฒนาแบรนด์ระดับโลกที่น่าสนใจและเป็นความจริงสำหรับผู้บริโภค (สุขภาพสัตว์) ผ่านการค้นพบใหม่ของยาแก้โมเลกุลหรือวัคซีน Boehringer Ingelheim มีมูลค่าเพิ่มให้กับสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์จึงได้รับประโยชน์มนุษยชาติ รับจ้างผลิตด้วยการเป็นหนึ่งของโลกยี่สิบ บริษัท ยาชั้นนำขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยกลุ่ม บริษัท Boehringer Ingelheim ยังรวมถึงธุรกิจการผลิตสัญญาเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนยุทธศาสตร์

ที่อยู่

2922/207-208 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กทม  10310

โทรศัพท์ :023088500

โทรสาร :023082117

อีเมล์ :bithailand@typlive.com

URL :http://bithailand.yellowpages.co.th , http://www.boehringer-ingelheim.com

เวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00